فاقد تصویر شاخص

معرفی پرتال جامع شهدای دانشجو

فاقد تصویر شاخص

معرفی پرتال جامع شهدای دانشجو

فاقد تصویر شاخص

آیین نامگذاری کتابخانه مرکزی درحال احداث دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به نام سردار سرافراز اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی

فاقد تصویر شاخص

آیین نامگذاری کتابخانه مرکزی درحال احداث دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل به نام سردار سرافراز اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی

فاقد تصویر شاخص

آیین رونمایی از پرتال جامع شهدای دانشجو با حضور دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

فاقد تصویر شاخص

آیین رونمایی از پرتال جامع شهدای دانشجو با حضور دکتر منصور غلامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

فاقد تصویر شاخص

تقویت سازه‌های ساختمانی با استفاده از الیاف توسط محققان دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فاقد تصویر شاخص

تقویت سازه‌های ساختمانی با استفاده از الیاف توسط محققان دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فاقد تصویر شاخص

تولید رهاساز پلیمری محلول در آب توسط محققان برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فاقد تصویر شاخص

ثمرات حضور دانشگاه اراک در رتبه بندی تایمز / ورود دانشگاه اراک به رتبه بندی دانشگاه‌های جهان زمینه فعالیت‌های علمی جدید و پژوهش های کاربردی را در دانشگاه به گونه‌ای دیگر فراهم آورده است

1 2