۶۱۵۹۶۳۳۴

سیگنال‌های اقتصادی منفی عامل کاهش نفت شد

بهای معاملات نفت روز جمعه تحت تاثیر ادامه نگرانیها نسبت به چشم انداز تقاضا برای نفت با توجه به آسیب پاندمی کووید ۱۹ به رشد اقتصادی، کاهش یافت و رشد هفتگی را محدود کرد.