۶۳۷۱۵۵۶۳۹۱۵۸۹۳۲۴۹۷

تداوم تراز مثبت و سودآوری بانک تجارت

بانک تجارت در مرداد امسال توانست علاوه بر این که تراز عملیاتی خود را همچنان مثبت نگه دارد مبلغ آن را نسبت به ماه قبل ۲۲ درصد ارتقا بخشد.
unnamed (3)

تحلیل تکنیکال وتجارت/بانک تجارت آماده برگشت

این سهم در نتیجه اصلاح خود به منطقه حمایتی مهمی رسیده است و با توجه به شرایط تکنیکالی دارای پتانسیل بالایی برای تشکیل کف در.