۲۰۲۰۰۸۳۱۰۲۰۲۳۹cb-قبضبرق۱

برق مجانی در انتظار چه کسانی است؟

طرح برق امید با هدف مدیریت مصرف و فرهنگسازی از دوماه دیگر رسما وارد مرحله اجرا خواهد شد که با اجرای آن کم مصرف ها دیگر از پرداخت قبض برق معاف می شوند حتی برای پر مصرف ها نیز این امکان وجود دارد که با کاهش مصرف از پرداخت قبض رهایی یابند.
۵۱۲۲۶

درآمد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان شد

نیتا ، محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه شب گذشته در برنامه نگاه یک سیما اظهار داشت: یکی از مصائبی که سازمان برنامه و بودجه کشور با آن دست ...