۲۰۲۰۱۰۲۰۱۲۱۳۳۳cb-مهدیصادقینیارکی۱

برنامه‌های وزارت صمت برای ساماندهی بازار خودرو

معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های وزارتخانه متبوعش برای ساماندهی بازار خودرو را تشریح کرد.
۲۰۲۰۰۹۰۵۱۲۱۲۵۸cb-اقتصادایران۱

بروز ابرتورم در آینده محتمل است

استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان اظهار داشت: باید توجه داشت که زمانی که ما ۴۰ هزار تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته‌ایم تقریباً تورم ۳۰ تا ۵۰ درصدی به کشور تحمیل می‌شد و حالا اگر قرار باشد ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع تأمین منابع صورت گیرد، بنابراین موضوع ابرتورم هم روی خواهد داد.
۲۰۲۰۰۸۲۷۱۰۵۷۳۲cb-دژپسند۳

وزیر اقتصاد خرید چه سهمی را پیشنهاد می‌کند؟

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که مردم این روز‌ها در بورس چه سهامی را خریداری کنند توضیحاتی را ارائه داد.