desktop+Occo+-+Copy-07

رمز ارز اُکو (Occo) چیست؟

اُکو برگرفته از دو واژه (OVERCLOCK COIN)، ارزی دیجیتالی است که توسط گروه علمی پژوهشی آورکلاک طراحی شده است. این ارز دیجیتال با سایر ارزهای دیجیتال تفاوت دارد، اما تفاوت آن چیست؟
بازنشسته

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و پاسخ به چند ابهام مهم

در راستای اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، دولت حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان کشوری و ۱۵ هزار میلیارد تومان برای بازنشستگان تامین اجتماعی در نظر گرفته است.