۲۱-compressor-1-1280×720

افت فروش مرداد غگلستا

شرکت شیر پاستوره پگاه گلستان اگرچه در این ماه کاهش مقدار فروش را تجربه میکند اما با افزایش نرخ محصولات خود میتواند برای ماه های بعد ...
shir
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی:

روزانه ۸۰۰ تن شیر از ۷ استان کشور خریداری می شود

ارومیه – معاون وزیر و مدیر عامل سازمان مرکز تعاونی روستایی ایران در ارومیه گفت: روزانه ۸۰۰ تن شیر از هفت استان کشور خریداری می شود. به گزارش خبرنگار مهر، ...