۲۱۱۳۸

قیمت قطعی ۲ خودروی روسی در ایران مشخص شد

شرکت مونتاژکننده خودروهای روسی در ایران از آغاز فروش دو محصول این شرکت خبر داد.