فاقد تصویر شاخص

دنبال شدن مقوله بین‌المللی سازی آموزش عالی به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی در حوزه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

دکتر حسین میرزایی رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در نشست «بین‌المللی‌سازی آموزش عالی ایران» که به همت این مؤسسه و مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ...
فاقد تصویر شاخص

دنبال شدن مقوله بین‌المللی سازی آموزش عالی به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی در حوزه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

دکتر حسین میرزایی رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در نشست «بین‌المللی‌سازی آموزش عالی ایران» که به همت این مؤسسه و مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ...
فاقد تصویر شاخص

قرار گرفتن نام ۲عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان در میان دانشمندان یک درصد برتر جهان

۲ عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان، بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در میان دانشمندان یک درصد برتر جهان قرار گرفتند. به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت ...
فاقد تصویر شاخص

قرار گرفتن نام ۲عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان در میان دانشمندان یک درصد برتر جهان

۲ عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان، بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در میان دانشمندان یک درصد برتر جهان قرار گرفتند. به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت ...
فاقد تصویر شاخص

ششمین کنگره بین‌المللی جغرافیدانان جهان اسلام برگزار شد

ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام با همکاری انجمن جغرافیایی ایران و دانشگاه خوارزمی در تالار ابوریحان این دانشگاه، به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. به گزارش اداره ...
فاقد تصویر شاخص

ششمین کنگره بین‌المللی جغرافیدانان جهان اسلام برگزار شد

ششمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام با همکاری انجمن جغرافیایی ایران و دانشگاه خوارزمی در تالار ابوریحان این دانشگاه، به صورت حضوری و مجازی برگزار شد. به گزارش اداره ...
فاقد تصویر شاخص

۲ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در میان دانشمندان یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند

۲ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در میان دانشمندان یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند. به گزارش ...
فاقد تصویر شاخص

۲ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در میان دانشمندان یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند

۲ عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در میان دانشمندان یک درصد برتر دنیا قرار گرفتند. به گزارش ...
فاقد تصویر شاخص

پنجمین گردهمایی ملی گرانش و ذرات شمال شرق کشور برگزار شد

پنجمین گردهمایی گرانش و ذرات شمال شرق کشور در حالی به میزبانی دانشگاه فناوری های نوین سبزوار به پایان رسید که اساتید فیزیک دانشگاه‌های شمال شرق کشور و استادانی برجسته ...
فاقد تصویر شاخص

پنجمین گردهمایی ملی گرانش و ذرات شمال شرق کشور برگزار شد

پنجمین گردهمایی گرانش و ذرات شمال شرق کشور در حالی به میزبانی دانشگاه فناوری های نوین سبزوار به پایان رسید که اساتید فیزیک دانشگاه‌های شمال شرق کشور و استادانی برجسته ...
1 2 3 81