۲۸۶۸۵۵_۷۱۷

با همکاری دولت و مجلس می‌توان یادگار ماندگاری برای مردم بجا بگذاریم

رئیس‌جمهور گفت: هم دوران دولت چهار ساله و کوتاه است و هم دوران مجلس؛ اما با همکاری دولت و مجلس می توانیم‌ برای دهه‌ها و حتی قرن‌ها برای مردم یادگار ماندگاری بجا بگذاریم.
۶۳۶۴۷۵۴۸۵۱۹۲۹۹۵۲۶۲_lg

راهکارهای جبران کسری بودجه؛ از مولدسازی دارایی‌های دولت تا کاهش هزینه‌ها

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی مولدسازی دارایی دولت و کاهش هزینه های مصرفی ادارات را از جمله راهکارهای جبران کسری بودجه برشمرد.