۱۳۹۷۰۳۰۷۰۹۴۸۲۳۸۷۳۱۴۲۵۵۱۷۴

تعرفه ارزیابی خسارات بیمه شخص ثالث اعلام شد

- اخبار اقتصادی - به گزارش نیتا و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرک..
۱۳۹۷۰۳۰۷۰۹۴۸۲۳۸۷۳۱۴۲۵۵۱۷۴

تعرفه ارزیابی خسارات بیمه شخص ثالث اعلام شد

- اخبار اقتصادی - به گزارش نیتا و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرک..
۱۳۹۷۰۳۰۷۰۹۴۸۲۳۸۷۳۱۴۲۵۵۱۷۴

تعرفه ارزیابی خسارات بیمه شخص ثالث اعلام شد

- اخبار اقتصادی - به گزارش نیتا و به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرک..
۱۳۹۷۱۲۲۵۱۶۰۶۳۸۲۰۳۱۶۹۳۰۶۵۴

تأیید صلاحیت مدیران بیمه‌ای بدون ملاحظه اشخاص و صرفاً طبق قانون

- اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی نیتا،‌ یک کارشناس ارشد صنعت بیمه نیز با تاکید ب..
۱۳۹۷۱۲۲۵۱۶۰۶۳۸۲۰۳۱۶۹۳۰۶۵۴

تأیید صلاحیت مدیران بیمه‌ای بدون ملاحظه اشخاص و صرفاً طبق قانون

- اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی نیتا،‌ یک کارشناس ارشد صنعت بیمه نیز با تاکید ب..
۱۳۹۷۱۲۲۵۱۶۰۶۳۸۲۰۳۱۶۹۳۰۶۵۴

تأیید صلاحیت مدیران بیمه‌ای بدون ملاحظه اشخاص و صرفاً طبق قانون

- اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی نیتا،‌ یک کارشناس ارشد صنعت بیمه نیز با تاکید ب..
فاقد تصویر شاخص

آثار و پیامدهای شیوع بیماری کرونا بر صنعت بیمه

سندیکای بیمه گران ایران در گزارشی مفصل آثار و پیامدهای شیوع بیماری کرونا بر صنعت بیمه را بررسی و نوش..
۱۳۹۷۱۲۲۵۱۶۰۶۳۸۲۰۳۱۶۹۳۰۶۵۴

آثار و پیامدهای شیوع بیماری کرونا بر صنعت بیمه

- اخبار اقتصادی - به گزارش نیتا، روابط عمومی سندیکای بیمه‌گران ایران، اعلام کرد‌:‌ این گزا..
۱۳۹۷۱۲۲۵۱۶۰۶۳۸۲۰۳۱۶۹۳۰۶۵۴

آثار و پیامدهای شیوع بیماری کرونا بر صنعت بیمه

- اخبار اقتصادی - به گزارش نیتا، روابط عمومی سندیکای بیمه‌گران ایران، اعلام کرد‌:‌ این گزا..
فاقد تصویر شاخص

بخشنامه جدید بیمه/ سقف پرداخت خسارت بدون کروکی ۱۱ میلیون تومان شد

شرکت‌های بیمه موظف شدند بدون دریافت کروکی، تا سقف 11 میلیون تومان خسارت حوادث رانندگی مربوط به بیمه ..
1 2 3 10