کد خبر:4570
پ

یادداشت جدید رییس کل بانک مرکزی

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: همه افزایش قیمت‌ها در بهار امسال، صرفا به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمی‌شود.

نیتا ، دکتر عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی خود با ذکر چند نکته در خصوص متغیرهای پولی نوشت: بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای کنترل میان مدت و بلند مدت رشد متغیرهای پولی و مدیریت نرخ سود،  برای کنترل و مهار تورم بکار گرفته است و با وجود تمامی موانع و محدودیت‌ها از همه ابزارهای خود برای تحقق تورم هدف گذاری شده،  برای یکسال آینده،  استفاده می‌کند.

وی افزود: قضاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی، بایستی در چارچوب محیط اقتصاد کلان و شوک‌های وارده به اقتصاد و همچنین بر مبنای ابزارها،  اختیارات و درجه استقلال بانک مرکزی باشد.

رییس شورای پول و اعتبار نوشت: خرید بخشی از منابع ارزی صندوق توسعه ملی،  جهت تأمین کسری بودجه توسط بانک مرکزی ( آنچنان که در بودجه سال ۹۸ تکلیف شد)  در شرایط تحریمی، تأمین کسری بودجه از محل پایه پولی است.  این روش،  در کوتاه مدت،  همانند استقراض از بانک مرکزی خواهد بود.  لذا، بانک مرکزی به حکم وظیفه،  نظر کارشناسی خود را در خصوص آثار احتمالی ناخوشایند این روش تأمین بودجه،  گزارش کرده بود.

دکتر همتی تصریح کرد: روش‌هایی که امسال دولت محترم برای تأمین کسری بودجه از طریق فروش سهام دولتی و نیز انتشار اوراق بدهی بکار گرفته است،  در شرایط تداوم فشار حداکثری،  روش‌های مناسبی برای تأمین منابع لازم از نقدینگی موجود در جامعه،  و بدون فشار به پایه پولی است و در صورت تداوم،  کمک خوبی به بانک مرکزی در نیل به هدف مهار تورم خواهد بود.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: همه افزایش قیمت‌ها در بهار امسال،  صرفا به رشد پایه پولی و نقدینگی مربوط نمی‌شود. افزایش انتظارات تورمی،  متأثر از عوامل غیر پولی و عملکرد سایر بازارها نیز در افزایش فشارهای تورمی نقش داشته‌اند.

نیتا نیوز