۱۶۴۵۲۹۲۵۶

استمرار اجرای نمایش عروسکی زمینه‌ساز رشد این هنر است

pooladmin
۱۶۴۵۲۹۳۳۳

اعلام اسامی آثار منتخب بخش فیلم جشنواره «هنر زنده است»

pooladmin
۱۶۴۵۲۹۳۱۸

اجرای نمایش شهید برونسی کاملا مطابق با حقایق زندگی وی است

pooladmin
۱۶۴۵۲۹۴۲۴

از «کابوس‌ها» تا «اطلسی‌های لگدمال شده»

pooladmin
۳۳۸dc4b289d5c1cee11c12b08ee7efe35a6b7a4361d7f6dc2ff144debbcf4b386a90c321c26af08827127e6b96386cbd

آغاز، ۱۰۸ دقیقه از یک قرن

pooladmin
۸۵f17459c25aa9f825046a5bd92b2f4107ea2c38a7c43a941b167fe6755706c615d3318e3e6b8057659386952691dfa5

«برف می‌نامد» بهترین فیلم جشنواره «بیک اسکای» آمریکا شد

pooladmin
۱۶۴۵۲۹۴۵۷

همه آثار نمایش عروسکی تهران-مبارک از سامانه‌ها پخش می‌شوند

pooladmin
a03add6a70ad44daed62860c61f838f8feaf3a7138d2c1a5fb29b49ababee33e328b16e1f4039cc1dc32981121e0d216

مخالفت سینماگران با انحصار در شبکه نمایش خانگی

pooladmin
۸fd2da10b2e822c5e6dedb7914537d17d1e434c5f94d194779b7612a8046973e8093a9574e147402297af362b77cb34d

شهاب حسینی از فضای مجازی خداحافظی کرد

pooladmin
df9cd248f04f21a3ea2f3ee36ddb1a21c5fce043ff99c7be0442824415a7ab9f0dbcc5bffb6cf1e8fef22e2a7cd6354f

سینمای ایران اینبار با «چاه» سراغ ژانر وحشت رفت

pooladmin
1 2 3 17