کد خبر:6573
پ

کتاب “پاندمی، مردم و روایت” منتشر شد

کتاب "پاندمی، مردم و روایت" به قلم مارک دیویس و دوینا لوهم و ترجمه اسماعیل یزدانپور توسط موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر شد.

کتاب "پاندمی، مردم و روایت" منتشر شد کتاب "پاندمی، مردم و روایت" به قلم مارک دیویس و دوینا لوهم و ترجمه اسماعیل یزدانپور توسط موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی منتشر شد.
کلیدواژه : اخبار ستادی
نیتا نیوز