کد خبر:6577
پ

پیوستن سه شهر ایران به شبکه شهرهای جهانیِ یونسکو

دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران از پیوستن سه شهر تهران، اصفهان و بندر خمیر به شبکه شهرهای جهانیِ یونسکو خبر داد.

پیوستن سه شهر ایران به شبکه شهرهای جهانیِ یونسکو دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو-ایران از پیوستن سه شهر تهران، اصفهان و بندر خمیر به شبکه شهرهای جهانیِ یونسکو خبر داد.
نیتا نیوز