کد خبر:6497
پ

پیش‌بینی کاهش ۳۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متری تراز آب خزر در بلندمدت/ نوسانات تراز آب، زندگی ساحل‌نشینان و گونه‌های زیستی را متاثر می‌کند 

مدیرکل مرکز علوم جو و اقیانوسی سازمان هواشناسی از پیش‌بینی کاهش ۳۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متری تراز آب دریای خزر در دوره بلندمدت خبر داد.

مدیرکل مرکز علوم جو و اقیانوسی سازمان هواشناسی از پیش‌بینی کاهش ۳۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متری تراز آب دریای خزر در دوره بلندمدت خبر داد.

نیتا نیوز