کد خبر:6936
پ

پژوهشکده مطالعات اجتماعی دانشگاه ارومیه افتتاح شد

پژوهشکده مطالعات اجتماعی دانشگاه ارومیه با حضور رییس، معاون پژوهش و فناوری و جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه با هدف ارتباط بیشتر دانشگاه و جامعه افتتاح شد.

پژوهشکده مطالعات اجتماعی دانشگاه ارومیه افتتاح شد پژوهشکده مطالعات اجتماعی دانشگاه ارومیه با حضور رییس، معاون پژوهش و فناوری و جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه ارومیه با هدف ارتباط بیشتر دانشگاه و جامعه افتتاح شد.
نیتا نیوز