کد خبر:6211
پ

موفقیت بانک سینا در چهارمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال

موفقیت بانک سینا در چهارمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ بانک سینا در چهارمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال که به صورت آنلاین در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، موفق به دریافت تندیس و تقدیرنامه شد.

موفقیت بانک سینا در چهارمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال

۱۳۹۹/۰۵/۲۲

بانک سینا در چهارمین دوره ارزیابی ملی تحول دیجیتال که به صورت آنلاین در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، موفق به دریافت تندیس و تقدیرنامه شد.

نیتا نیوز