کد خبر:6902
پ

معرفی یک مهارکننده تومور روده بزرگ توسط محققان دانشگاه تربیت مدرس

محققان دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه رویان موفق به معرفی hsa-miR-۳۶۵۸ به عنوان سرکوب‌کننده بیان ژن OCT۴ و مهارکننده تومورهای سرطان روده بزرگ شدند.

معرفی یک مهارکننده تومور روده بزرگ توسط محققان دانشگاه تربیت مدرس محققان دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگاه رویان موفق به معرفی hsa-miR-۳۶۵۸ به عنوان سرکوب‌کننده بیان ژن OCT۴ و مهارکننده تومورهای سرطان روده بزرگ شدند.
نیتا نیوز