کد خبر:6838
پ

مباحث مربوط به بخش سلامت، بهداشت و سرمایه انسانی صنعت نفت بررسی شد

عضو کمیسیون انرژی مجلس از بررسی مباحث مرتبط با حوزه سلامت، بهداشت و ساماندهی وضع سرمایه انسانی صنعت نفت در کمیسیون متبوع خود خبر داد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس از بررسی مباحث مرتبط با حوزه سلامت، بهداشت و ساماندهی وضع سرمایه انسانی صنعت نفت در کمیسیون متبوع خود خبر داد.

کلیدواژه : دولت و مجلس
نیتا نیوز