کد خبر:6123
پ

مارون به آرامی برمی گردد

این سهم با قرار گرفتن در یک منطقه مهم چه از نظر قیمتی و چه از نظر زمانی مستعد است که با توجه حمایت های مطرح شده در این گزارش به آرامی اقدام به…

نیتا ، بررسی سهم مارون در چارت عملکردی، تایم فریم روزانه و مقیاس لگاریتمی

سهام پتروشیمی مارون پس از یک بار واکنش به سقف کانال میان مدت و برگشت قیمت، به نظر می رسد دوباره قصد تست این سطح را دارد. سقف کانال میان مدت در قیمت ۱۱۰۰۰ تومان هم پوشانی خوبی با تصحیح ۰٫۵ از رالی صعودی قبل و میانگین متحرک نمایی سه ماهه بر قرار کرده است و همچنین با توجه به نزدیک شدن RSI به سطح ۵۰ انتظار می رود این بار نیز شاهد برگشت قیمت حوالی ۱۱،۰۰۰ تومان باشیم. اما لازم به ذکر است که با توجه به ساختار امواج قبلی و شتاب بالای اصلاح فعلی انتظار می رود برگشت کامل این سهم به روند صعودی به آرامی صورت گیرد. یکی از سناریو های مطرح شده، تشکیل مثلث بر روی سقف کانال می باشد که میتواند یک سناریو منطقی برای تکمیل اصلاح فعلی باشد. همانطور که در نمودار مشخص شده است اصلاح فعلی می تواند تا رسیدن به تراز بعدی زمانی به طول انجامد این تراز یک ماه با قیمت فاصله دارد و از نظر زمانی با توجه به واکنش های قبلی مارون، میتواند پتانسیل بالایی برای تغییر روند داشته باشد.

این گزارش صرفا جنبه تحلیلی دارد و هیچگونه سیگنال خرید و یا فروش نمیباشد. (سلب مسئولیت)

نیتا نیوز