کد خبر:6833
پ

قیمت فروش نفت خام عربستان به آسیا تغییر می‌کند

قیمت فروش نفت خام عربستان سعودی به مشتریان آسیایی در ماه نوامبر اندکی تغییر می‌کند.

قیمت فروش نفت خام عربستان سعودی به مشتریان آسیایی در ماه نوامبر اندکی تغییر می‌کند.

کلیدواژه : بینالملل
نیتا نیوز