کد خبر:6748
پ

قلم‌فرسایی‌ها بر خط باریک منافع ملی

تهران-ایرنا- حفظ هوشیاری و پرهیز از اظهارنظرهای دور از منطق در شرایطی که از جنوب خاورمیانه تا شمال قفقاز در التهاب و جنگ به سر می برد، عقلانی ترین مسیری است که می تواند ایران را از آشوب های کنونی منطقه در امان نگه دارد.

تهران-ایرنا- حفظ هوشیاری و پرهیز از اظهارنظرهای دور از منطق در شرایطی که از جنوب خاورمیانه تا شمال قفقاز در التهاب و جنگ به سر می برد، عقلانی ترین مسیری است که می تواند ایران را از آشوب های کنونی منطقه در امان نگه دارد.

نیتا نیوز