کد خبر:6205
پ

ضرورت تلاش برای جلب رضایت مشتریان با ارائه خدمات نوین

مدیرعامل بانک سینا در بازدید از منطقه شرق تهران اعلام کرد: ضرورت تلاش برای جلب رضایت مشتریان با ارائه خدمات نوین ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ مدیرعامل بانک سینا در بازدید از منطقه شرق تهران بر ضرورت تلاش برای جلب رضایت مشتریان از طریق ارائه خدمات نوین و به روز بانکی تاکید کرد.

مدیرعامل بانک سینا در بازدید از منطقه شرق تهران اعلام کرد:

ضرورت تلاش برای جلب رضایت مشتریان با ارائه خدمات نوین

۱۳۹۹/۰۶/۱۲

مدیرعامل بانک سینا در بازدید از منطقه شرق تهران بر ضرورت تلاش برای جلب رضایت مشتریان از طریق ارائه خدمات نوین و به روز بانکی تاکید کرد.

نیتا نیوز