کد خبر:6475
پ

شرق کشور در تسخیر بادهای شدید

کارشناس سازمان هواشناسی از احتمال ایجاد رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی به دنبال رشد ابرهای همرفتی در مناطقی از جنوب و جنوب‌شرق کشور خبر داد.

کارشناس سازمان هواشناسی از احتمال ایجاد رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی به دنبال رشد ابرهای همرفتی در مناطقی از جنوب و جنوب‌شرق کشور خبر داد.

نیتا نیوز