کد خبر:6126
پ

سیگنال اندیکاتور ها

در این گزارش نماد هایی که در سه اندیکاتور MACD ، RSI ، Stochastic سیگنال خرید یا فروش صادر کرده اند لیست شده اند

نیتا ، این نماد ها صرفا از لحاظ اندیکاتوری بررسی شده اند و بررسی شرایط نموداری به عهده خود شما می باشد.
این سیگنال ها صرفا مربوط به همان روز معاملاتی میباشد و احتمال تغییر آن ها طی روز بعد وجود دارد.
نماد هایی که بیش از یک بار تکرار شده اند به صورت bold نشان داده شده اند.
این گزارش صرفا جنبه تحلیلی دارد و هیچگونه سیگنال خرید و یا فروش قطعی نمیباشد.(سلب مسئولیت)

نیتا نیوز