کد خبر:6744
پ

سفیر ایران در باکو دفتر یادبود امیر فقید کویت را امضا کرد

تهران – ایرنا – سفیر ایران در باکو با حضور در سفارت کویت در آن کشور دفتر یادبود امیر فقید کویت را امضاء کرد.

تهران – ایرنا – سفیر ایران در باکو با حضور در سفارت کویت در آن کشور دفتر یادبود امیر فقید کویت را امضاء کرد.

نیتا نیوز