کد خبر:6586
پ

سعی خواهیم کرد کرمان در آب و برق دغدغه جدی نداشته باشد/ مساله آب، مساله یک دستگاه و یک بخش نیست

وزیر نیرو گفت: سعی خواهیم کرد، استان کرمان در موضوع آب و برق که مربوط به وزارت نیرو است، دغدغه جدی نداشته باشد.

وزیر نیرو گفت: سعی خواهیم کرد، استان کرمان در موضوع آب و برق که مربوط به وزارت نیرو است، دغدغه جدی نداشته باشد.

نیتا نیوز