کد خبر:5240
پ

روند نزولی درآمدهای خزامیا برای دومین ماه

علی رغم تولید خوب شرکت زامیاد و افزایش نرخ در ماه های گذشته، فروش مقداری رو به کاهش بوده است. شرکت در مرداد امسال …

نیتا ، شرکت زامیاد در مرداد امسال درآمدی معادل ۲۱۷ میلیارد تومان کسب نموده که نسبت به ماه قبل ۳٫۵ درصد کاهش یافته است.

تولید این ماه معادل ۲,۲۷۸ دستگاه وانت بوده است که از مرداد سال گذشته ۱۷ درصد بیشتر بوده است. تولید تجمعی شرکت نیز از ابتدای سال مالی تا کنون معادل ۱۳,۱۳۸ می‌باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۹ درصد افزایش داشته است.

فروش مقداری مرداد ماه برابر است با ۱,۹۵۶ دستگاه وانت که نسبت به ماه قبل ۱۸ درصد کاهش یافته. البته فروش مقداری تجمعی از ابتدای سال نیز با ۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان  ۱۰,۳۷۲ دستگاه رسیده است.

درآمد اصلی شرکت از محصول وانت NIB می‌باشد که با افزایش نرخ ۱۸ درصدی معادل ۸۷ میلیون تومان برای هر دستگاه شده است.

 

نیتا نیوز