کد خبر:6911
پ

رفع ۲۰۰۶ مورد تعرض به اراضی دولتی در ۶ ماهه نخست امسال

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، گفت: در ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۹ از مجموع ۲ هزار و ۷ مورد تعرض به هزار و ۶۱ هکتار از زمین های دولتی، جز در یک مورد بقیه موارد با هوشیاری نیروهای یگان حفاظت استانها رفع تعرض فوری شده است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، گفت: در ۶ ماهه ابتدایی سال ۹۹ از مجموع ۲ هزار و ۷ مورد تعرض به هزار و ۶۱ هکتار از زمین های دولتی، جز در یک مورد بقیه موارد با هوشیاری نیروهای یگان حفاظت استانها رفع تعرض فوری شده است.

نیتا نیوز