کد خبر:3327
پ

رشد حدود ۵۰ درصدی سود خالص بیمه پارسیان

سود خالص شرکت بیمه پارسیان در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ با ۴۹ درصد جهش رو به رو شد.

نیتا نیوز ، بیمه پارسیان با نماد پارسیان و سرمایه ۴٫۰۰۰ میلیارد ریال، اطلاعات و صورت های مالی مقطع منتهی به ۲۹ اسفندماه ۹۸ را منتشر کرد که بر اساس آن سود خالص این شرکت بورسی، از ۷۶۶ میلیارد و ۵۵۴ میلیون ریال به ۱٫۱۴۴ میلیارد و ۲۶۶ میلیون ریال افزایش یافته که نسبت به سال ۹۷ رشدی ۴۹ درصدی را نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، جمع دارایی هایی پارسیان در سال ۹۷ معادل ۳۵٫۵۵۵ میلیارد و ۵۰۴ میلیون ریال بوده که با رشدی ۳۱ درصدی به عدد ۴۶٫۶۲۴ میلیارد و ۵۹۵ میلیون ریال در پایان سال گذشته رسیده است. بر این اساس، حجم حق بیمه تولیدی( قبولی اتکایی) بیمه پارسیان نیز ۳۸ درصد نسبت به سال ۹۷ بیشتر شده و از عدد ۲۰٫۶۶۱ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال به عدد ۲۸٫۵۳۶ میلیارد و ۶۸۷ میلیون ریال افزایش یافته است.

پارسیان در سال گذشته از محل فروش بیمه نامه ها، ۲۱٫۱۸۰ میلیارد و ۹۴۱ میلیون ریال درآمد داشته است که نسبت به درآمد ۱۷٫۸۰۷ میلیارد و ۹۲۴ میلیون ریالی حق بیمه در سال۹۷ با ۱۹ درصد رشد رو به رو شده است. در عین حال بیمه پارسیان در سال گذشته ۹ درصد هم بیشتر خسارت پرداخت کرده است و جمع خسارت های پرداختی این شرکت از ۱۴٫۰۲۳ میلیارد و ۱۰۳ میلیون ریال به ۱۵٫۳۵۳ میلیارد و ۴۳۲ میلیون ریال رسیده است.

سود انباشته پارسیان نیز در سال گذشته ۱٫۱۱۳ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال گزارش شده که نسبت به رقم ۹۹۰ میلیارد و ۴۲۴ میلیون ریالی سال ۹۷ نشانگر ۱۲ درصد افزایش است. این گزارش حاکی است، بیمه پارسیان که موفق شده است سرمایه خود را از ۳٫۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۹۷ به ۴٫۰۰۰ میلیارد ریال در سال ۹۸ برساند، سود خالص هر سهم خود را نیز با ۱۲ درصد رشد از ۲۵۶ ریال به ازای هر سهم به ۲۸۶ ریال به ازای هر سهم رسانده است.

نیتا نیوز