کد خبر:6201
پ

رتبه اول بانک سینا از لحاظ کمترین میزان چک های عودتی در نظام بانکی

رتبه اول بانک سینا از لحاظ کمترین میزان چک های عودتی در نظام بانکی ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ بانک سینا با اجرای سیاست های فرایندی و کنترلی مناسب در بخش چک های عهده، حائز رتبه برتر در بین بانک های گروه خود طی ماه های پایانی سال گذشته و نیز سال جاری شده است.

رتبه اول بانک سینا از لحاظ کمترین میزان چک های عودتی در نظام بانکی

۱۳۹۹/۰۶/۲۴

بانک سینا با اجرای سیاست های فرایندی و کنترلی مناسب در بخش چک های عهده، حائز رتبه برتر در بین بانک های گروه خود طی ماه های پایانی سال گذشته و نیز سال جاری شده است.

نیتا نیوز