کد خبر:6855
پ

راه‌اندازی انستیتوها زمینه‌ بومی‌سازی تجهیزات را فراهم می‌کند

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: راه‌اندازی مراکز و انستیتوهایی که زمینه بومی‌سازی تجهیزات را با هدف استفاده از اندیشه و ایده‌های نو برای دستیابی به محصول جدید فراهم می‌کنند، از اولویت‌های صنعت گاز کشور است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: راه‌اندازی مراکز و انستیتوهایی که زمینه بومی‌سازی تجهیزات را با هدف استفاده از اندیشه و ایده‌های نو برای دستیابی به محصول جدید فراهم می‌کنند، از اولویت‌های صنعت گاز کشور است.

کلیدواژه : گاز
نیتا نیوز