کد خبر:6369
پ

دومین جلسه هم اندیشی کارگروه اندیشه ورزی مدیریت بازار برگزار شد

دومین جلسه هم اندیشی کارگروه اندیشه ورزی مدیریت بازار با موضوع بررسی ریز ساختارهای بازار سرمایه امروز دوشنبه ۲۴ شهریور در قالب وبینار در محل بورس تهران برگزار شد.

دومین جلسه هم اندیشی کارگروه اندیشه ورزی مدیریت بازار با موضوع بررسی ریز ساختارهای بازار سرمایه امروز دوشنبه ۲۴ شهریور در قالب وبینار در محل بورس تهران برگزار شد.

نیتا نیوز