کد خبر:6970
پ

دستور ویژه وزیر صمت برای رسیدگی به صنایع استان مازندران/ اعزام تیم تخصصی و الزام به تهیه گزارش به وزیر

نیتا نیوز