کد خبر:6570
پ

دانشگاه خلیج فارس مجری طرح پژوهشی افزایش ضریب بازیافت میدان نفتی نوروز شد

قرارداد طرح پژوهشی افزایش ضریب بازیافت میدان نفتی نوروز واقع در فلات قاره خلیج فارس در شمال جزیره خارک میان وزارت نفت و تعدادی از دانشگاه های کشور،توسط رئیس دانشگاه خلیج فارس و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به امضاء رسید.

دانشگاه خلیج فارس مجری طرح پژوهشی افزایش ضریب بازیافت میدان نفتی نوروز شد قرارداد طرح پژوهشی افزایش ضریب بازیافت میدان نفتی نوروز واقع در فلات قاره خلیج فارس در شمال جزیره خارک میان وزارت نفت و تعدادی از دانشگاه های کشور،توسط رئیس دانشگاه خلیج فارس و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به امضاء رسید.
نیتا نیوز