کد خبر:6896
پ

توسط پژوهشگران مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی صورت گرفت؛ دستیابی به فناوری تولید نبات رژیمی کم‌کالری

رئیس مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی از دستیابی به فناوری تولید نبات رژیمی کم کالری توسط محققان این موسسه خبر داد.

توسط پژوهشگران مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی صورت گرفت؛ دستیابی به فناوری تولید نبات رژیمی کم‌کالری رئیس مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی از دستیابی به فناوری تولید نبات رژیمی کم کالری توسط محققان این موسسه خبر داد.
نیتا نیوز