کد خبر:4461
پ

تغییرات قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری در تیر ماه ۹۹

متوسط قیمت اقلام خوراکی مناطق شهری برای تیر ماه ۹۹ اعلام شد.

نیتا ، به نقل از مرکز آمار، در این ماه اقلام «موز» ( ٢۵,٨ درصد)، «پیاز» (۶.۴ درصد) و « گوجه فرنگی» (۵.١ درصد) نسبت به ماه گذشته، کاهش قیمت داشته اند.

بر اساس نتایج به دست آمده در تیر ماه ١٣٩٩، اقلام «تخم مرغ ماشینی» (۴١,٨ درصد)، «مرغ ماشینی» (٣٩.٢ درصد) و «پرتقال محصول داخل» (١٩.۴ درصد) نسبت به ماه قبل افزایش قیمت داشته­ اند. در این ماه اقلام «موز» ( ٢۵,٨ درصد)، «پیاز» (۶.۴ درصد) و « گوجه فرنگی» (۵.١ درصد) نسبت به ماه گذشته، کاهش قیمت داشته اند.

نیتا نیوز