کد خبر:5258
پ

تحلیل تکنیکال وتجارت/بانک تجارت آماده برگشت

این سهم در نتیجه اصلاح خود به منطقه حمایتی مهمی رسیده است و با توجه به شرایط تکنیکالی دارای پتانسیل بالایی برای تشکیل کف در.

نیتا ، بررسی سهم وتجارت در چارت عملکردی، تایم فریم روزانه و مقیاس لگاریتمی

سهام بانک تجارت پس از صعود تا سقف تاریخی در حوالی ۴۲۰ تومان و پس از دو بار تلاش و ناکام ماندن در شکستن این سقف، درگیر اصلاحی شارپ شده است.هم اکنون پس از ۳۵  درصد اصلاح، وتجارت وضعیت مناسبی پیدا کرده است. در هر دو اندیکاتور RSI و MFI شاهد نزدیک شدن این اوسیلاتور ها به سطوح مهم ۳۰ و ۲۰ هستیم، این سطوح  می توانند با توجه به واکنش های پیاپی سهم، موجب برگشت وتجارت شوند همچنین در حال حاضر این سهم در نزدیکی منطقه prz  و سطح ۱٫۶۱۸ کانال بلند مدت در حوالی ۲۷۰ تومان قرار گرفته است و انتظار می رود با استفاده از این سطوح حمایتی معتبر، وتجارت اقدام به تشکیل کف جدیدی کند. اما درصورت ریزش وتجارت به زیر محدوده prz، حمایت استاتیک دیگری در ۲۰۰ تومان که محل قرار گیری چند سقف و کف قیمتی در نمودار تعدیل نشده است می تواند هدف این اصلاح باشد.
این گزارش صرفا جنبه تحلیلی دارد و هیچگونه سیگنال خرید و یا فروش نمیباشد. (سلب مسئولیت)

نیتا نیوز