کد خبر:6422
پ

برگزاری نشست دوم کارگروه ستاد ویژه خوزستان در حوزه راه

دومین نشست کارگروه ستاد ویژه خوزستان در حوزه راه با حضور با حضور سیدحسین میرشفیع، مشاور و نماینده وزیر راه و شهرسازی در امور زیربنایی و طرح‌های ویژه برگزار شد.

دومین نشست کارگروه ستاد ویژه خوزستان در حوزه راه با حضور با حضور سیدحسین میرشفیع، مشاور و نماینده وزیر راه و شهرسازی در امور زیربنایی و طرح‌های ویژه برگزار شد.

نیتا نیوز