کد خبر:7006
پ

بازدید معاون عمرانی وزیر کشور از پروژه های شهرداری مسجدسلیمان

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در جریان سفر به استان خوزستان از پروژه های عمرانی شهرداریهای شهرستان مسجدسلیمان بازدید کرد.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در جریان سفر به استان خوزستان از پروژه های عمرانی شهرداریهای شهرستان مسجدسلیمان بازدید کرد.

نیتا نیوز