کد خبر:5237
پ

افت فروش مرداد غگلستا

شرکت شیر پاستوره پگاه گلستان اگرچه در این ماه کاهش مقدار فروش را تجربه میکند اما با افزایش نرخ محصولات خود میتواند برای ماه های بعد …

نیتا ، شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان در مرداد امسال درآمدی معادل ۳۱ میلیارد تومان کسب نموده که نسبت به ماه قبل ۲۸% کاهش یافته است. علت کاهش افت فروش مقداری نسبت به ماه قبل است.

تولید این ماه معادل ۲,۵۱۹ تن از انواع محصولات لبنی بوده است که از مرداد سال گذشته ۳۷% درصد بیشتر بوده است. تولید تجمعی شرکت نیز از ابتدای سال مالی تا کنون معادل ۱۴,۰۷۲ تن می‌باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۹% افزایش داشته است.

فروش مقداری مرداد ماه برابر است با ۲,۴۰۹ تن که نسبت به ماه قبل ۳۴% کاهش یافته همچنین فروش مقداری تجمعی از ابتدای سال نیز با ۵۱% افزایش نسبت به سال قبل به میزان ۱۳,۹۰۱ تن رسیده است.

نزدیک به نیمی از درآمد این ماه از فروش محصولات پنیر بوده است که از ماه قبل ۱۴% افزایش نرخ گرفته است و معادل ۳۱٫۴ میلیون تومان به ازای هر تن معامله می‌شود. محصولات خامه نیز دومین محصول از نظر درآمدی می‌باشد که در این ماه ۳۱% افزایش نرخ گرفته است و برابر هر تن ۲۹٫۳ میلیون تومان به فروش رسیده است.

 

نیتا نیوز