کد خبر:5167
پ

افت بورس شدیدتر شد

شاخص بورس روز جاری باز هم با ریزش مواجه شد به طوری که با افت سنگین ۶۵۰۳۴ واحدی در پایان معاملات به یک میلیون و ۶۶۲ هزار و ۲۰۴ واحد رسید.

نیتا ، جزییات داد و ستدهای بازار سهام بر اساس آمارهای ثبت شده نشان می دهد که همه شاخص‌های معاملاتی در بازار سهام امروز با سقوط مواجه شدند و به طور میانگین ۳.۲۱ درصد کاهش را به ثبت رساندند.

ریزش همه شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری شاخص های بورس با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص کل با (۶۵۰۳۴) واحد ریزش معادل (۳.۷۷) درصد به یک میلیون و ۶۶۲ هزار ۲۰۴  واحد، شاخص قیمت «وزنی – ارزشی»  با (۱۷۰۷۴) واحد افت معادل (۳.۷۷) درصد به ۴۳۶ هزار ۴۱۵ واحد، شاخص کل «هم وزن» با (۹۳۰۴) واحد ریزش معادل (۱.۹۶) درصد به ۴۶۵ هزار و ۱۲۰ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با (۶۱۰۴) واحد کاهش معادل (۱.۹۶) درصد به ۳۰۵ هزار و ۱۳۴ واحد، شاخص آزاد شناور با (۸۳۲۱۵) واحد افت معادل (۳.۵۵) درصد به ۲ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۷۰۰ واحد، شاخص بازار اول با (۴۸۳۰۸) واحد کاهش معادل (۳.۸۷) درصد به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ۱۵۹ واحد و شاخص بازار دوم با (۱۲۸۴۰) واحد افت معادل (۳.۶۲) درصد به ۳ میلیون و ۴۲۱ هزار و ۳۵۰ واحد رسید.

 نمادهای تاثیرگذار

از سویی دیگرجزییات داد و ستدهای روز جاری مشخص می کند که امروز ۷ نماد «فارس با (۵۱۶۷) واحد، شستا با (۴۸۸۷) واحد، فولاد با (۲۱۲۵) واحد، فملی با (۲۴۶۱) واحد، شتران با (۲۱۴۸) واحد، اخابر با (۲۰۹۶) واحد، و تاپیکو با (۲۰۸۷) واحد»، بیشترین تاثیر را در روند حرکتی شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

کاهش شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، روز جاری اکثر شاخص صنایع تالار شیشه ای با نوسان مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «رایانه با (۲۸۷۷) واحد افت معادل (۴.۰۲) درصد به ۶۸ هزار و ۷۱۲ واحد، فرآورده نفتی با (۳۱۳۹۴۴) واحد کاهش معادل (۴.۳۹) درصد به ۶ میلیون و ۸۳۵ هزار و ۷۸۲ واحد، شیمیایی با (۴۱۳۶) واحد ریزش معادل (۴.۵۹) درصد به ۸۵ هزار و ۹۶۵  واحد، تامین آب، برق و گاز (۹۷) واحد کاهش معادل (۴.۷۷) درصد به یک هزار و ۹۳۹ واحد، چند رشته ای صنعتی با (۱۱۴۵۷) واحد کاهش معادل (۴.۸۰) درصد به ۲۲۷ هزار و ۶۳ واحد، زراعت با (۵۷۴) واحد افت معادل (۴.۹۶) درصد به ۱۰ هزار و ۹۹۷ واحد، رادیویی با (۷۲۹) واحد کاهش معادل (۴.۹۸) درصد به ۱۳ هزار و ۹۰۰ واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می کند:  قیمت سهام نمادهای «امین با ۴.۹۸ درصد، ثبهساز با ۴.۸۵ درصد، فسپا با ۴.۴۹ درصد، ولملت با ۳.۹۴ درصد، تکشا با ۲.۸ درصد، غشان با ۲.۶۱ درصد و سنیر با ۲.۱۵ درصد»  بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «کمنگنز با (۵) درصد، غبشهر با (۵) درصد، کروی با (۵) درصد، همراه با (۴.۹۹) درصد، غگل با (۴.۹۹) درصد، اخابر با (۴.۹۸) درصد و سیتا با (۴.۹۸) درصد» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند.

به این ترتیب، در پایان پنجمین روز معاملاتی بورس در هفته جاری، ۷۳۶ هزار و ۲۰ نوبت معاملاتی، ۵ هزار و ۹۷۱ میلیارد برگه اوراق بهادار به ارزش ۸۹ هزار و ۹۸۴ میلیارد تومان در بورس معامله شد.

معاملات بورس در یک نگاه

 

 

نیتا نیوز