تهران – دهکده المپیک – بلوار امیر کبیر بلوار هاشم زاده قائم ۱۲ پلاک ۱۳ طبقه سوم
09128085974
holdingnews@yahoo.com